Lidmaatschap

Nieuwe leden of donateurs zijn van harte welkom!

We zijn een vrijzinnige, open geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen, dat we de dogma’s achter ons gelaten hebben. Wat ons bindt is religieus besef. Er zijn meerdere manieren om daar uiting aan te geven. Tijdens onze kerkdiensten geven vrijzinnige predikanten hun visie op het geloof. Dat helpt om je eigen positie te bepalen.

Het brengt je bij de vraag: Wat geloof ik zelf eigenlijk?

Bij ons is er ruimte om te geloven wat u wilt en in vrijheid te komen en te gaan. We hopen dat velen er zich toe aangesproken voelen en ons op grond daarvan willen steunen bij ons werk.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur bij:

Adri Vroegop tel: 0166 – 66 28 73 e-mail: a.vroegop@planet.nl

Voor adresgegevens klikt u even hier.

De contributie bedraagt thans € 170,– per lid per jaar of € 275,– per gezin per jaar.
Niet-leden van onze geloofsgemeenschap zoals de vaste begunstigers zijn uiteraard vrij in het bepalen van hun donatie, waarbij wij als richtlijn € 80,– willen noemen.