Activiteiten

Naast onze 2-wekelijkse zondagse vieringen organiseert de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap al jaren meerdere activiteiten. 
Het activiteitenprogramma kent ontmoetingsochtenden, themaochtenden en lezingen.
Voor het seizoen 2020-2021 hadden wij weer een mooi programma samengesteld.
Door de komst van het Corona virus hebben we besloten het programma op te schorten, tot het moment dat samenkomsten op kortere afstand dan 1,5 meter weer mogelijk zijn.

Zodra de beperkingen vanwege Corona voorbij zijn zullen wij ons programma opnieuw organiseren.
Als er meer bekend is zullen we u er over informeren.
We hopen van harte dat u er dan bij kunt en zult zijn.

Herman Bosman