ANBI informatie

 

Naam: Vrijzinnigen Nederland, geloofsgemeenschap Tholen e.o.
Samenwerkingsverband-informatienummer: 002573829
Postadres: Wilhelminastraat 9, 4694 BS Scherpenisse
Bezoekadres: Oudelandsestraat 11, 4691BJ Tholen
Doelstelling van de afdeling: De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.
Hoofdlijnen van het beleidsplan: Voor het beleidsplan verwijzen wij u naar het beleidsplan van de landelijke vereniging. U kunt dit vinden op: www.vrijzinnigen.nl
Functie en namen van bestuurders: Dhr. H. Bosman, voorzitter
Mevr. A. Vroegop- de Jonge, secretaris
Dhr. B.P.M.Nefs, penningmeester
Dhr. P. Helleman, lid
Mevr. J. van der Werff, lid
Beloningsbeleid: Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB heeft een centrale regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn het houden en organiseren van zondagsvieringen, het verlenen van pastoraat en het uitvoeren van een jaarprogramma (cyclus lezingen en cursussen).
Financiƫle verantwoording: klik hier voor een verkorte balans
klik hier voor de staat van baten en lasten