Vrouwenbond

Vrijzinnige Vrouwenbond Tholen

Nieuwe leden en/of belangstellenden zijn van harte welkom.

De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur in de kerkzaal, tenzij anders vermeld op de uitnodiging.

Inlichtingen:

Adri Vroegop           tel. 0166 – 66 28 73
Annie van Dijke       tel. 0166 – 60 40 22